Privacy verklaring:

 

Cookieverklaring VirtuRoos:

VirtuRoos maakt gebruik van functionele en analytische cookies om de website goed te laten draaien. Deze cookies, kleine bestandjes die naar de computer van de gebruiker worden gestuurd, zorgen ervoor dat een sessie inzichtelijk wordt gemaakt, waardoor de website bij een volgend bezoek sneller kan worden gedownload. Analytische cookies worden gebruikt om de website te optimaliseren, en hiervoor maakt VirtuRoos gebruik van Google Analytics.

Google Analytics:

VirtuRoos streeft ernaar te begrijpen hoe de website wordt gebruikt om deze optimaal in te richten. Daarom wordt gebruik gemaakt van Google Analytics, waarbij de website cookies van Google plaatst. De informatie die via deze cookies wordt verkregen, wordt door Google geanalyseerd op een zo anoniem mogelijke manier. Het IP-adres van de gebruiker wordt geanonimiseerd, waardoor herleiding tot een persoon niet mogelijk is. De verzamelde informatie wordt op Amerikaanse servers opgeslagen volgens de Safe Harbor principes. Google deelt deze informatie niet met derden, tenzij wettelijk verplicht.

Social Media:

VirtuRoos maakt gebruik van social mediakanalen zoals LinkedIn, Facebook, en Instagram. Deze kanalen plaatsen zelf cookies op de website. Voor meer informatie over de verwerking van gegevens door deze kanalen, wordt verwezen naar hun privacyverklaringen:

– LinkedIn: [Privacy Policy](https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy)

– Facebook: [Privacy Policy](https://www.facebook.com/about/privacy/)

– Instagram: [Privacy Policy](https://help.instagram.com/155833707900388)

Gebruikers kunnen te allen tijde hun toestemming intrekken voor het verzamelen van gegevens via cookies, voor zover toestemming nodig is voor het plaatsen van deze cookies.

 

Privacyverklaring VirtuRoos:

Adresgegevens:

VirtuRoos is gevestigd aan Looiersgracht 33B, 1016VR Amsterdam. Voor contact kan er gemaild worden naar mail@virturoos.nl.

Verwerking Persoonsgegevens:

In overeenstemming met de Algemene Verordening Persoonsgegevens verwerkt VirtuRoos persoonsgegevens in het kader van haar dienstverlening. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle verwerkingen die plaatsvinden in het kader van de diensten van VirtuRoos.

Registratie Persoonsgegevens:

VirtuRoos verwerkt persoonsgegevens voor het opnemen van contact, het leveren van diensten, en het verstrekken van informatie over diensten (indien toestemming is verleend). De verwerkte persoonsgegevens omvatten onder andere NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer, en inloggegevens.

Doeleinden van Gegevensverwerking:

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats voor verschillende doeleinden, waaronder het verstrekken van informatie en offertes, afhandelen van betalingen, communiceren tijdens werkzaamheden, verzenden van nieuwsbrieven, uitvoeren van werkzaamheden aan websites, en verbeteren van de website.

Delen van Persoonsgegevens:

Persoonsgegevens worden gedeeld met ingeschakelde dienstverleners om werkzaamheden correct uit te voeren. VirtuRoos sluit verwerkersovereenkomsten om hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid te waarborgen. Persoonsgegevens worden alleen aan derden verstrekt met nadrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Beveiliging Gegevens:

VirtuRoos zorgt voor optimale beveiliging van persoonsgegevens en bewaart deze niet langer dan nodig is voor de gestelde doelen. Belastingwetgeving vereist een bewaartermijn van 7 jaar voor bepaalde informatie. Na afloop van de bewaartermijn worden persoonsgegevens vernietigd.

Rechten Betrokkenen:

Betrokkenen hebben recht op inzage, correctie, overdracht en/of verwijdering van hun persoonsgegevens. Verzoeken hiertoe kunnen schriftelijk worden ingediend via de contactgegevens bovenaan deze verklaring. VirtuRoos reageert binnen vier weken op verzoeken.

Klachten:

Betrokkenen hebben het recht een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, omtrent de verwerking van hun persoonsgegevens.

Overig:

Links naar websites/bronnen van derden zijn zorgvuldig geselecteerd, maar VirtuRoos draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze websites en de manier waarop zij omgaan met persoonsgegevens.

Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot privacy kan contact worden opgenomen via de bovenstaande contactgegevens.